Liebeskummer b {color: #FF99CC;} i {color: #FF99CC;} u {color: #FF99CC;}
stylE

my stylE

kèÌn màNn i$T ÐèÌnÈ t®äNÈ wè®t,
ÐèÑn dè®,
Ðè® È$ wÈ®t wä®è,
wü®Ðè ÐÌ¢H nÌÈ zùm wÈînÈn b®ÌngÈn

---------------------------------------------------------

..~~Ðü bïšŧ мïя šċħėïżЭġάŁ¤~~..

---------------------------------------------------------

΢h kâññ øhñê Ðî¢h £â¢hêñ ûñd wêîñêñ .΢h kâññ øhñê Ðî¢h £êbêñ ûñd štêrbêñ âbêr ñîêm⣚ kâññ î¢h ÔHÑÊ ÐÎÇH g£ü¢k£î¢h šêîñ

---------------------------------------------------------

eqÅ£ Wŧ {{i¢h}} MÅ¢he
i¢h bin iMmE® {{Ve®wi®®†}}..
i¢h ƒ®ÅG Mi¢h wE®de i¢h dI¢h {{jemÅ£s}} K®ieqEn?
e§ i§† §Ø {{§¢hWe®}} dÅmI† zU £EbEn,
zU {{Wis§En}} dŧ§,
i¢h {{di¢h}} niE hÅbEn wErde{{!}}!{{!}}

---------------------------------------------------------

µoU ThinQ i'm a Biitcµ??!..
maµbE µoU'r Riigµt, buT
iT's beTTeR µOu Don't knOw
wµaT ii ThinQ aBouT µOu

--------------------------------------------------------------------------------
 
(¯`ғαЂų αm мΪс´¯ xD
ΐςЋ Ћαbə zu vīeĽē fanې
[¤°iċĦ мαсħ әųċħ mįŧ әϊאәm ŵoŗŧ kαÞuŧŧ°¤]

bitch du fickst meinen styLe? na und... dafür fick ich deinen boy... 

2.2.07 19:34


Main

Gästebuch
na ihr!
about mE
my LovE
(!don´t!)LikEs

Liebesbriefe

>>jungensSs
>>mäDelsSs
stylE


Liebeskummer

Kontakt
F-raz
fUßball

Luxusgirl!

(¯`hαЂų αm мΪс´¯ xD ΐςЋ Ћαb zu vīeĽē fanS [¤°iċĦ мαсħ Aųċħ mįŧ Nϊא N ŵoŗŧ kαÞuŧŧ°¤] [akA nIci]
{PLACE_POWEREDBY niCi} {PLACE_POWEREDBY nIci}Gratis bloggen bei
myblog.de